Lektoři

Na koho se můžete těšit?

I tuto stránku budeme pravidelně aktualizovat, nezapomeňte nás sledovat také na sociálních sítích, kde se o lektorech dozvíte více!

Slávek Hora

Slávek měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Učí na ZŠ a MŠ Chraštice.  Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), neaprobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. Průvodce projektu eduzměna.V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi – skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google.

Petra Boháčková

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku a anglický jazyk a pracujete tam také jako zástupkyně.Je vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 Apple Professional Developement Trainer, o rok později se stala také Apple Distinguished Educator a od roku 2023 je jedním ze tří Apple Professional Learning specialistů.

Lenka Skýbová

Lenka vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství na 1.stupni ZŠ. Téměř 15 let se specializovala na výuku nejmenších žáků v 1. třídě. Aktuálně působí jako ředitelka MŠ a ZŠ ve Vřesině. Ve svém vyučování se zaměřuje na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Jako absolventka kurzů RWCT a lektorka RWCT využívá ve výuce metod kritického myšlení, které se propojuje s výukou na iPadech. Aktuálně je zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu.Několik let se věnuje lektorování seminářů a workshopů určených učitelům zaměřeným na výuku prostřednictvím iPadů. Aktivně prezentuje na krajských konferencích věnovaných ICT problematice. Od června 2014 je certifikovaná Apple Professional Development Trainer se zaměřením na iPady ve školství.

Klára Střížová

Klára vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro
1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka na Základní škole v Neplachovicích, kde se věnuje výuce angličtiny a informatiky na 1. stupni a dále také jako speciální pedagog ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde pracuje s dětmi s duševním onemocněním.
Ráda objevuje nové možnosti využívání iPadu žáky ve výuce tak, aby přispěl k větší efektivitě vzdělávacího procesu, ale také možnosti, které iPad skýtá samotným pedagogům. Moderní technologie se staly nedílnou součástí jejího pedagogického působení. Je úspěšnou koordinátorkou eTwinningových projektů, při jejichž realizaci vede své žáky k zodpovědnému a smysluplnému využívání nejen iPadu.

Libor Klubal

Libor Klubal je učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Aktuálně je ředitelem ZŠ Velké Hoštice a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a také lektor dalšího vzdělávání. O možnostech vzdělávání s moderními technologiemi přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional Development Authorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady (www.ipadmoravka.cz). 

Pavel Hodál

V běžném životě jsem učitel žáků a lektor dospělých. Stále hledám co učit a jak to učit. Mám rád Indii, mám rád CLIL, rád využívám technologie při výuce. Myslím si ale, že technologie jsou pouhým prostředkem k vyšším cílům a neměly by být nasazovány samoúčelně.Mimo to, že učím informatiku a přírodopis na základní škole, mám rád i zeměpis a často přemýšlím, co je vlastně jeho obsahem. Pouhý seznam geografických faktů to určitě není.Jsem certifikovaný Google trenér a Google technologie školím, učím a aktivně používám. Píšu na web www.tybrdo.cz o výuce a také o Indii.

Patrik Kavecký

Patrik studoval obor učitelství pro ZŠ a SŠ na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svou pedagogickou praxi zahájil na ZŠ Englišova v Opavě, kde působil dva roky. V roce 2000 přestoupil na Mendelovo gymnázium v Opavě, kde působil do konce šk. roku 2018/2019. Nyní působí na ZŠ Velké Hoštice, kde vyučuje matematiku a informatiku a je také zástupcem ředitele. Je nadšencem pro grafiku, webdesign a spojení iPadu s hudbou.Po absolvování nultého ročníku Letní školy, kam přijel jako účastník, se přidal ke komunitě lektorů a začal se intenzivně připravovat na certifikaci Apple Professional Development Trainer, kterou úspěšně získal v prosinci 2014.

Karel Klatovský

V současné době působí jako manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě na střední škole a gymnáziu v Litoměřicích a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se přednáškám a psaním článků a webinářů na téma efektivního využívání digitálních technologií ve výuce. Napsal více jak 20 knih a učebnic pro základní a střední školy se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Přes 10 let píše svůj blog na adrese www.klatovsky.cz, kde se věnuje taktéž informačním technologiím ve školství. 

Zuzana Klimešová

Zuzka v současnosti působí jako učitelka na ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ ve Štítině. Vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Informační technologie ji oslnily natolik, že si při zaměstnání dokončila také studium informatiky. Ve své výuce ráda využívá digitální technologie pro zefektivnění své práce, pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků, ale zejména pro zpestření výuky. Ráda se stále něco učí a inspiruje se od jiných “zapálených” učitelů. Bez iPadů a telefonů by už jen těžko dokázala učit.

Michaela Musiolková

Kromě lektorování učím na druhém stupni základní školy, ale pravidelně pracuji s dětmi nižších ročníků i mateřských škol na dílnách čtení. Ve škole působím i jako metodik prevence a třídní učitelka. Miluji knihy a snažím se lásku k nim předat i mým žákům. Spolupracuji s NPI, KVIC, některými českými autory a nakladatelstvími. Pro inspiraci jsem založila instagramový profil, na kterém zveřejňuji recenze především dětské literatury, ale také momenty z výuky a různé tipy pro učitele i rodiče. 

Instagram @ucitelsky_denicek

Stanislava Bandorová

Jmenuju se Stanislava Bandorová, češtinu v kombinaci s občanskou výchovou jsem studovala právě na Ostravské univerzitě. Vedle učení se věnuji lektorování, práci na metodikách, tvorbě vlastních materiálů a pořádání letních táborů. Učím projektově a co nejvíce mimo lavice. Část své práce sdílím na instagramu pod profesním jménem blondata.uca :-)