Pokyny

Pokyny ke konferenci

Autoři jsou srdečně zváni k prezentaci svého výzkumu na konferenci Učitel - Výuka - Inovace, která se uskuteční na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dne 23. 3. 2024.

Témata:

Důležitá data a termíny:

1. 2. 2024 - spuštění registrace pro akademiky, Ph.D. studenty a další hosty

10. 3. 2024 - deadline pro zaslání příspěvků publikovaných v el. sborníku

13. 3. 2024 - oznámení o přijetí příspěvku / rozšířeného abstraktu / návrhu workshopu

18. 3. 2024 - uzavření registrace

23. 3. 2024 - konference Učitel-Výuka-Inovace

Konferenční poplatek:

Jednací jazyky:

Formy účasti:

Typy příspěvků:

Účastníci si mohou vybrat mezi ústní prezentací (v délce 20 minut, včetně času na dotazy), prezentací formou posteru (poster bude předán organizátorům při registraci a následně vyvěšen po celou dobu trvání konference) a workshopem (v délce 45 minut, případně dle domluvy). 

Full papers - Obsahují především výsledky výzkumu a mají maximálně 10 stran, včetně použité literatury. Příspěvek bude ústně přednesen na konferenci a každá prezentace bude trvat maximálně 20 minut, včetně času na dotazy z publika.

Short papers - Obsahují převážně informace o probíhajícím výzkumu či pilotní studii a mají maximálně 4 strany, včetně použité literatury. Příspěvek bude ústně přednesen na konferenci a každá prezentace bude trvat maximálně 15 minut, včetně času na dotazy z publika.

Posters - Obsahují informace o realizaci nebo rozpracovaném výzkumu a mají maximálně 2 strany, včetně použité literatury. Poster bude při registraci na místě odevzdán organizátorům, vyvěšen v posterové sekci a následně autory prezentován po dobu konání konference. Posterová sekce umožní autorům podrobnější diskuse o jejich práci s jednotlivci i menšími skupinami. Velikost plakátu může být maximálně A0 (841 mm x 1189 mm) na výšku. Text a ilustrace by měly být čitelné ze vzdálenosti dvou metrů.

Workshops - Obsahují informace o realizaci nebo rozpracovaném výzkumu a mají maximálně 2 strany, včetně použité literatury. Příspěvek jako výstup v elektronickém sborníku je dobrovolný. Návrh anotace vašeho workshopu nám zašlete prostřednictvím registračního formuláře. Každý workshop trvá maximálně 45 minut. V případě, že je tato časová dotace pro vás nedostačující, můžeme ji po předchozí domluvě navýšit, avšak je nutné nás o tom informovat prostřednictvím registračního formuláře při odesílání návrhu vašeho workshopu.

Elektronické zasílání příspěvků:

Prosíme, abyste své příspěvky, návrhy na workshopy a postery předkládali elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře dostupného níže. Příspěvky budou zařazeny do sborníku konference s ISBN. Pro příspěvky využijte dostupnou šablonu a odevzdávejte je ve formátu .docx. Na konferenci je nutné se předem registrovat. Pro registraci využijte speciální formulář. Nemáte-li k dispozici Google účet pro odevzdání příspěvku skrze formulář níže, zašlete ho, prosím, na e-mail: konferenceuvi@gmail.com.

Jak správně citovat?

Při psaní odborného textu (seminární práce, bakalářská nebo diplomová práce, článek do časopisu, příspěvek na konferenci, ...) se musíte řídit jistými zásadami a zvyklostmi, které stanoví univerzita, případně fakulta, vydavatel aj. Jedná se o formální úpravu a členění vlastního textu, vybavení obrázky, rejstříky, uvedení seznamu citované a použité literatury k předkládanému tématu.

V českém prostředí je nejznámější a nejpoužívanější Citační norma ČSN ISO 690:2022. Platnost nové normy je od prosince 2022. K citování doporučujeme využít profesionální aplikaci www.citace.com, se kterou je citování jednodušší, nebo citační taháky. Přečtěte si: